Navigace

Obsah

Úřední deska


Vyhlášky

Ostatní dokumenty

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Ceny vodného a stočného 2024 29.11.2023 31.12.2024
Oznámení - revize katastru nemovitostí 20.04.2023 31.10.2025
Ceny vodného Ravos 2021 01.12.2020
Nařízení Středočeského kraje - jízdné 30.08.2018
Čištění spalinové cesty 08.12.2016 24.12.2016
Vodárny a kanalizace Karlovy Vary 11.11.2015 30.11.2016
Veřejná vyhláška 29.04.2013 16.05.2013
Zneškodňování odpadních vod 15.12.2011 31.12.2011
Nařízení veterinární správy 17.01.2011 01.02.2011
úřední hodiny 02.12.2010 17.12.2010

Územní plán obce Hřebečníky

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Hlavní výkres - doprava 08.10.2010 23.10.2010
Hlavní výkres - krajina 07.10.2010 22.10.2010
Hlavní výkres - urbanistická koncepce 07.10.2010 22.10.2010
Hlavní výkres - zásobování vodou, kanalizace 07.10.2010 22.10.2010
Koordinační výkres 07.10.2010 22.10.2010
OOP územní plán 07.10.2010 22.10.2010
Oznámení veř. vyhl. územní plán 07.10.2010 22.10.2010
Text návrh 07.10.2010 22.10.2010
Text - odůvodnění 07.10.2010 22.10.2010
Veřejně prospěšné stavby 07.10.2010 22.10.2010
Zábory půdního fondu 07.10.2010 22.10.2010
Základní členění území 07.10.2010 22.10.2010

Veřejné zakázky

Hospodaření obce

Svazek obcí okresu Rakovník pro zajištění dopravní obslužnosti

Sdružení obcí Mikroregionu Balkán se sídlem ve Slabcích

Veřejnoprávní smlouvy

Oznámení akce

Volby

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Informace o počtu a sídlech volebních okrsků 22.04.2024 08.05.2024