Navigace

Obsah

Úřední deska


Vyhlášky

Ostatní dokumenty

Územní plán obce Hřebečníky

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Hlavní výkres - doprava 08.10.2010 23.10.2010
Hlavní výkres - krajina 07.10.2010 22.10.2010
Hlavní výkres - urbanistická koncepce 07.10.2010 22.10.2010
Hlavní výkres - zásobování vodou, kanalizace 07.10.2010 22.10.2010
Koordinační výkres 07.10.2010 22.10.2010
OOP územní plán 07.10.2010 22.10.2010
Oznámení veř. vyhl. územní plán 07.10.2010 22.10.2010
Text návrh 07.10.2010 22.10.2010
Text - odůvodnění 07.10.2010 22.10.2010
Veřejně prospěšné stavby 07.10.2010 22.10.2010
Zábory půdního fondu 07.10.2010 22.10.2010
Základní členění území 07.10.2010 22.10.2010

Veřejné zakázky

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Profil zadavatele 24.01.2013 09.02.2013

Hospodaření obce

Svazek obcí okresu Rakovník pro zajištění dopravní obslužnosti

Sdružení obcí Mikroregionu Balkán se sídlem ve Slabcích

Veřejnoprávní smlouvy

Oznámení akce

Volby

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Informace o počtu a sídlech volebních okrsků 22.04.2024 08.05.2024