Obsah

Spolky & sdružení

 

Sbor dobrovolných hasičů Hřebečníky     

.

Sbor dobrovolných hasičů Hřebečníky

Vás srdečně zve na 

HASIČSKÝ BÁL

který se koná v sobotu 30.března 2019 od 20 hodin

v místním pohostinství

 

   Sbor dobrovolných hasičů je nejstarší spolkovou organizací v obci. Sdružuje hasiče z Hřebečník, Novosedel, Šlovic, Týřovic a Újezdce. První Sbor dobrovolných hasičů v našich obcích byl založen 5. dubna 1890 v Újezdci, tehdy Malý Újezd. SDH v Hřebečníkách byl založen v roce 1896 (Týřovice 1893, Novosedly 1906).

    V počátcích byl hasičský sbor v Hřebečníkách vybaven „čtyřkolovou stříkačkou, ruční stříkačkou, dvěma stříkačkami přenosnými, čtyřmi háky na bourání, třemi plácačkami, 10 plátěnými koši na vodu, čtyřmi střešními žebříky, dvěma žebříky lezeckými a také samozřejmě hasičskými obleky a výzbrojí až pro 21 mužů.

        K prvnímu sloučení „hasičských jednotek“ (v té době místních organizací PO) došlo v r. 1975 a to požárníků z Hřebečník a Týřovic. Následně pak na přelomu v let 1977 – 1978 došlo ke sloučení ZO SPO Hřebečníky, Hracholusky, Novosedly a Újezdec do jedné organizace s názvem ZO SPO Hřebečníky. Členové z jednotlivých obcí společně konali pouze schůze, společenské zábavy a cvičení, která jednou ročně vyhlásil velitel, jinak existovala v jednotlivých obcích samostatná družstva, která si určovala svoji činnost sama. V r. 1990 členové ZO SPO rozhodli o opětovném ustanovení samostatných ZO SPO Hřebečníky, Hracholusky, Novosedly a Újezdec. Po několika letech však došlo k opětovnému přidružení SDH Újezdec a Novosedly pod SDH Hřebečníky, jak je tomu do současnosti.

 

Současnost

     V současné době má sbor 58 členů. V rámci SDH působí kolektivy mladých hasičů, žen a jednotka SDH obce, která má 18 členů.

     Spolupráce SDH s obcí i občany je na dobré úrovni. Obec finančně přispívá na vybavení jednotky SDH , ale podporuje i jinou činnost SDH v oblasti kultury a sportu. Hasiči naopak pomáhají obci při úklidu návsí, sběru železného šrotu a pořádají sami nebo  společně s ostatními organizacemi různé kulturní nebo sportovní akce.

  

Družstvo mladých hasičů

    Od roku 2002 ve sboru působilo družstvo dorostu, které ukončilo prozatím svoji činnost v roce 2005, kdy členové družstva odrostli. V počátcích se družstva ujal Karel Vinický z  Modřejovic, jako zkušený pracovník s mládeží nám do začátku předal velmi cenné zkušenosti a znalosti.

      Po několikaletém uvažování došlo 4. května 2004 k založení družstva žáků. Na první schůzce se sešlo 8 dětí z Hřebečník, Skupé, Újezdce a Hracholusk. Kolektiv má bohatou činnost. Mimo účasti na soutěžích, se děti podílejí na zvelebování naší obce, připravují různá kulturní či sportovní vystoupení při oslavách nejen v naší obci. Pořádají se výlety jak pěší po okolí, tak vzdálenější za využití dopravních prostředků k poznávání krás naší země.

     Dnes má kolektiv 11 členů a 2 vedoucí.

 

Družstvo žen

   Na podzim roku 2002 bylo založeno družstvo žen. V té době ještě dorostenek, které se nechtěly pouze koukat na své bratry a bratrance na soutěžích. První soutěží, které se družstvo zúčastnilo, byl Memoriál Beneše a Ulricha v Chrášťanech u Rakovníka. Zde dívky obsadily celkově 4. místo a z okresních družstev 2. místo.

     Na založení družstva se podílelo 7 dívek, kterým pomohla pánská část sboru. Několikrát družstvo žen reprezentovalo naší obec a okres na krajské soutěži v Požárním sportu.

  

 

Mezi nejvýznamnější zásahy hasičů z Hřebečník patří:

       Požár třech domů s kolnami, stodolami a chlévy v Újezdci 21. 2. 1935. Hašení požáru se účastnilo 11 hasičských sborů.

    V srpnu roku 2002 odstraňování následků povodní a pomoc obyvatelům a obci.

     Ačkoliv se obec Hřebečníky nachází vysoko nad údolím řeky Berounky, v červnu r. 2013 se ani jí velká voda nevyhnula. Rybník Michálek nacházející se nad obcí nepojal přívalový déšť, voda jej naplnila po okraj, přetekla hráz a při tom podemlela patu hráze a hrozila jejím protržením. Hasiči ze Hřebečník tak sváděli boj nikoliv s ohněm, ale s vodou přímo v centru obce.

 

hasiči

 

sdh

 

sdh

 

sdh

 

sdh