Navigace

Obsah

 

Obecní úřad Hřebečníky
Hřebečníky, dne 30.9.2008
 
 
TISKOVÁ ZPRÁVA
 
 
Odbahnění rybníka Michálek v k.ú. Hřebečníky
 
 
            Odbahnění rybníka Michálek v k.ú. Hřebečníky spočívá v odtěžení sedimentu, provedení rekonstrukce hráze spočívající ve sjednocení výškové úrovně koruny hráze a jejím zpevnění, rekonstrukci opevnění návodního svahu hráze. Dále bude v rámci realizace projektu provedena kompletní rekonstrukce výpustného zařízení, včetně přetěsnění odpadního potrubí.  
 
Cílem projektu je zvýšení kvality vody a kladné ovlivnění místní fauny i flory vázané na vodní prostředí.
 
V lednu letošního roku požádala obec Hřebečníky o dotaci na odbahnění rybníka Michálek do Operačního programu Životní prostředí. Na základě této žádosti byla obci Hřebečníky udělena dotace na realizaci tohoto projektu.
 
 
 
Celkové uznatelné náklady na akci činí                                                      3 159 395 Kč
Příspěvek z fondu Evropské unie - ERDF je                                              2 679 047 Kč
Příspěvek Státního fondu životní prostředí ČR                                              157 591 Kč
 
 
 
Tento projekt je spolufinancovánEvropskou unii – Evropským fondem pro regionální rozvoj a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.
 


Publikováno dne: 17.11. 2008 

 

 

 

Obecní úřad Hřebečníky

Hřebečníky, dne 15.10.2008

 

TISKOVÁ ZPRÁVA

Odbahnění rybníka Michálek v k.ú. Hřebečníky

 

 Dne 1.10.2008 započala realizace díla: „Odbahnění rybníka Michálek v k.ú. Hřebečníky“. Realizaci díla provádí firma Stavby Rakovník s.r.o., která vyhrála výběrové řízení na realizaci tohoto díla. Hlavním výběrovým kritériem byla nejnižší cena díla. Firma Stavby Rakovník s.r.o. nabídla, při splnění všech ostatních požadavků, nejnižší cenu, jejíž výše činí 2 714 375,- Kč.

 

Technický a autorský dozor při realizaci díla provádí Ing. Jaroslav Kohout, který je autorem projektové dokumentace na základě které je dílo realizováno.

 

Předpokládaný termín dokončení díla je 31.3.2009.

 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unii – Evropským fondem pro regionální rozvoj a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.


Publikováno dne: 17.11. 2008